KontaktUnija Motociklista Srbije -UMS
Maticni broj : 28015224
PIB: 106645390
Br. racuna : 160 - 337178 - 58
Banca Intesa

Predsednik: Igor Sinobad

Tel: 064 123 63 66

e-mail : unijamotociklistasrbije@gmail.com