+381 11 3160 625 serbiansocietymicrobiology@gmail.com
ЋИР | LAT | ENG |
Бенефити вакцина: таргет или спектар

Бенефити вакцина: таргет или спектар

Вакцинација је другa најзначајнија превентивна мера према инфективним болестима после чисте питке воде. Такође, све је више доказа да поред болести према којој су усмерене штите и од многих других. Најиспитиванији су до сада ефекти BCG и MMR вакцине (1).BCG вакцина садржи атенуисан сој Mycobacterium bovis, a индукује имунитет према тешким облицима туберкулозе (милијарна, туберкулозни менингитис...) и лепре у хуманој популацији чији су најчешћи изазивачи M. tuberculosis и M. leprae. Показано је да вакцинација овом вакцином у првом месецу живота смањује морталитет деце за 30% (2). Сматра се да је узрок томе имуномодулаторни ефекат ове вакцине. Наиме, код вакцинисаних је запажена појачана метилација хистона у моноцитима, што доводи до значајног повећања синтезе IFN-γ и проинфламаторних цитокина, највише IL-1β, нешто мање TNF-α и IL-6. Ови цитокини делују на NK – ћелије, доводећи до појаве одређеног степена меморије и појачане цитотоксичности; без промена на експримираним површним молекулима и броја ћелија. Експериментално на мишевима је показана већа продукција цитокина након инфекције гљивицама (Candida albicans) и другим бактеријама (Staphylococcus aureus) код вакцинисаних у односу на контролну групу (3,4). Касније је утврђен утицај повећања проинфламаторних, уз смањење антиинфламаторних цитокина на промене у TLR приликом инфекције другим патогенима код новорођенчади (1, 4-6). Поред урођене, BCG вакцина доводи до промена и у стеченој имуности. Након вакцинације уочен је пораст IL-13 продукујућих CD4+ и IFN-γ продукујућих CD8+ лимфоцита (1,5,6). Код вакцинисаних мишева је мање долазило до паразитемије и смртног исхода услед инфекције Plasmodium yoelli, уз повећан титар IgM и IgG2 антитела (1). Такође, доказан је и утицај BCG вакцине на неинфективне болести. Показана је мања учесталост малигног меланома и лимфома код вакцинисаних испитаника (8,9).Најзначајнији утицај MMR вакцине према другим болестима је индиректан. Она спречава развој пролазне имунодефицијенције која се јавља након прележане инфекције вирусом морбила (1). У епидемиолошким студијама показана је мања смртност одојчади вакцинисаних овом вакцином у односу на невакцинисане, као и мањи степен хоспитализације од свих заразних болести особа које су биле вакцинисане у периоду од 6. месеца до 1. године живота у односу на оне вакцинисане касније и невакцинисане (9, 10). Имуномодулаторна активност вакцине се манифестује смањењем удела CD4+ и повећањем CD8+ лимфоцита у периферној крви, као и повећане продукције IFN-γ. Сматра се да постоји и утицај на NK – ћелије, али није довољно испитан (11). Morbilli virus показује значајну онколитичку активност према хуманим ћелијама карцинома плућа и колоректалног аденокарцинома. Приликом in vitro инфекције култура ових ћелија види се стварање синцицијума са повећаним бројем апоптоза уз повећану експресију егзекуторске каспазе 3. На основу тога, покушава се развој атемуисане МV вакцине у циљу виротерапије тумора (12).Са сигурношћу можемо рећи да су вакцине епохално откриће у медицини, заслужнe за значајно смањење морталитета првенствено деце али и осталих узрасних група. Ипак, можемо закључити да оне имају и бројне друге повољне ефекте који треба да буду усавршени. Будите одговорни и према себи и према друштву, вакцинишите се! Аутор: Ања Станојловић, ЦСНИРСЛитература:
 1. N.L. Messina, P. Zimmermann, N. Curtis, The impact of vaccines on heterologous adaptive immunity, Narrative review, volume 25, issue 12, P1484-1493, december 2019

 2. Higgins JP, Soares-Weiser K, López-López JA, Kakourou A, Chaplin K, Christensen H, Martin NK, et al. Association of BCG, DTP, and measles containing vaccines with childhood mortality: systematic review. BMJ. 2016 Oct 13;355:i5170.

 3. Johanneke Kleinnijenhuis, Jessica Quintina, Frank Preijers, Leo A.B. Joostena, Cor Jacobs, Ramnik J. Xavier, et al. BCG-induced trained immunity in NK cells: Role for non-specific protection to infection, Clin Immunol. 2014 Dec;155(2):213-9

 4. Kleinnijenhuis J, Quintin J, Preijers F, Joosten LA, Ifrim DC, Saeed S, et al. Bacille Calmette-Guerin induces NOD2-dependent nonspecific protection from reinfection via epigenetic reprogramming of monocytes. Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 Oct 23;109(43):17537-42

 5. Mathurin KS, Martens GW, Kornfeld H, Welsh RM. CD4 T-cell-mediated heterologous immunity between mycobacteria and poxviruses. J Virol. 2009 Apr;83(8):3528-39

 6. Freyne B, Donath S, Germano S, Gardiner K, Casalaz D, Robins-Browne RM, et al. Neonatal BCG Vaccination Influences Cytokine Responses to Toll-like Receptor Ligands and Heterologous Antigens. J Infect Dis. 2018 May 5;217(11):1798-1808

 7. Villumsen M, Sørup S, Jess T, Ravn H, Relander T, Baker JL, et al. Risk of lymphoma and leukaemia after bacille Calmette-Guérin and smallpox vaccination: a Danish case-cohort study. Vaccine. 2009 Nov 16;27(49):6950-8

 8. Krone B, Kölmel KF, Grange JM, Mastrangelo G, Henz BM, Botev IN, et al. Impact of vaccinations and infectious diseases on the risk of melanoma--evaluation of an EORTC case-control study. Eur J Cancer. 2003 Nov;39(16):2372-8

 9. Signe Sørup, Marie Villumsen, Henrik Ravn, Christine Stabell Benn, Thorkild I A Sørensen, Peter Aaby, et al. Smallpox vaccination and all-cause infectious disease hospitalization: a Danish register-based cohort study, International Journal of Epidemiology, Volume 40, Issue 4, August 2011, Pages 955–963

 10.  Mina MJ, Metcalf CJ, de Swart RL, Osterhaus AD, Grenfell BT. Long-term measles-induced immunomodulation increases overall childhood infectious disease mortality. Science. 2015 May 8;348(6235):694-9

 11.  Pabst HF, Spady DW, Carson MM, Stelfox HT, Beeler JA, Krezolek MP. Kinetics of immunologic responses after primary MMR vaccination. Vaccine. 1997 Jan;15(1):10-4

 12.  Boisgerault N, Guillerme JB, Pouliquen D, Mesel-Lemoine M, Achard C, Combredet C, et al. Natural oncolytic activity of live-attenuated measles virus against human lung and colorectal adenocarcinomas. Biomed Res Int. 2013;2013:387362 


Kонтакт

Немањина 6, Београд, Земун 11080

serbiansocietymicrobiology@gmail.com

+381 11 3160 625

© Удружење микробиолога Србије. Сва права задржана.
Designed by HTML Codex | Distributed by ThemeWagon | Programming by SM